piątek, 29 lipca 2016

Pytania na klasówkę część lipiec

Kartografia

Mapy

 1. Podaj definicję mapy i wymień jej elementy składowe.
 2. Wymień jakie znasz rodzaje map.
 3. Wyjaśnij pojęcie generalizacji mapy.
 4. Wymień rodzaje skal. Podaj jak przeliczać skale map.
 5. Wyjaśnij która mapa jest zrobiona w większej skali: 1:100 000 czy 1:10 000. Podaj, która jest bardziej szczegółowa i która pokazuje większy obszar.
 6. Wymień jakie znasz odwzorowania kartograficzne.
 7. Wyjaśnij, dlaczego obraz Ziemi na mapach jest zniekształcony.
 8. Napisz i uzasadnij jakiego odwzorowania najlepiej użyć do map nawigacyjnych/rolniczych/szkolnych.

Mapa

 1. Wymień znane Ci wulkany z umiejscowieniem na mapie.

Demografia

Religie


 1. Wymień najważniejsze religie świata.
 2. Określ, gdzie poszczególne religie mają najwięcej wyznawców.
 3. Wypunktuj, w jaki sposób dzielimy religie.

Astronomia

Ziemia

 1. Nazwij i wyjaśnij kształt kuli ziemskiej.
 2. Napisz jaki jest promień równikowy i biegunowy Ziemi.
 3. Napisz jaki jest obwód równikowy i biegunowy Ziemi oraz ile wynosi jej spłaszczenie.

Magnetyzm i zorze polarne

 1. Wyjaśnij pojęcie magnetosfera.
 2. Wyjaśnij czym różni się biegun geograficzny od magnetycznego. Dlaczego polarnicy nie polegają na kompasie?
 3. Podaj jak człowiek bada zmiany długookresowe pola ziemskiego i wędrówkę biegunów magnetycznych.

Przemysł i surowce

Skały i minerały

 1. Wymień i wyjaśnij jak dzielimy złoża minerałów ze względu na pochodzenie. Podaj przykłady.
 2. Wymień i wyjaśnij jak dzielimy złoża mineralne ze względu na ich wykorzystanie. Podaj przykłady.
 3. Wymień i opisz jakie znasz sposoby zalegania złóż mineralnych.

Turystyka i ochrona przyrody

Polska


 1. Wymień jakie znasz parki narodowe i opisz krótko co chronią.
 2. Wyjaśnij co to jest park narodowy.
 3. Wymień najstarszy/najmłodszy/największy/najmniejszy park narodowy w Polsce.
 4. Wymień, które parki narodowe w Polsce znalazły się na listach UNESCO: dziedzictwa i rezerwatów biosfery.

Biogeografia

Roślinność

 1. Wymień piętra roślinności w górach.
 2. Scharakteryzuj poszczególne piętra roślinności w górach
 3. Napisz, gdzie przebiega górna granica lasu i granica wiecznego śniegu.
 4. Napisz, co to jest granica wiecznego śniegu.
 5. Napisz na jakich wysokościach nad poziomem morza przebiegają granice poszczególnych pięter roślinności w Tatrach.

Gleby i rolnictwo

Uprawy


 1. Wymień główne tereny uprawne pszenicy na świecie.
 2. Wymień największych producentów pszenicy na świecie.
 3. Wymień największych eksporterów/importerów pszenicy na świecie.
 4. Opisz jakie warunki klimatyczno-glebowe potrzebuje pszenica.
 5. Wymień główne tereny uprawne ryżu na świecie.
 6. Wymień największych producentów ryżu na świecie.
 7. Wymień największych eksporterów/importerów ryżu na świecie.
 8. Opisz jakie warunki klimatyczno-glebowe potrzebuje ryż.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz