wtorek, 3 maja 2016

Jeziora - podział i geneza

Jezioro to zbiornik wodny powstały w sposób naturalny, zagłębienie terenu zalane wodą, nie mające ujścia do morza.

Jeziora - podział ze względu na pochodzenie

Za względu na pochodzenie jeziora dzielimy na (uwaga: jeziora mogą mieć pochodzenie jednoznaczne lub mieszane!):
 • kosmiczne/meteorytowe - misa jeziorna powstała w wyniku zderzenia z meteorytem np. jeziora na półwyspie Ungawa w Kanadzie, jezioro Siljan w Szwecji, Kara-kul w Tadżykistanie
 • wulkaniczne 
  • kraterowe - w kraterach wygasłych wulkanów np. jezioro Averno niedaleko Neapolu, jeziora w wulkanie Kelimutu w Indonezji, Jezioro Niebiańskie na pograniczu Chin i Korei, 
  • kalderowe - w kalderach np. Jezioro Kraterowe w USA, Towada-ko w Japonii, Toba na Sumatrze (największe kalderowe na świecie), 
  • pomiędzy strumieniami zastygłej lawy np. jezioro Parawani w Armenii
 • tektoniczne
  • w obniżeniach na równinach np. Jezioro Górne
  • w rowach np. Bajkał, Tanganika, Jezioro Wiktorii, Jezioro Górne, Huron, Michigan
 • polodowcowe
  • rynnowe np. Nasi w Finlandii, Gopło, Tałty, Hańcza, Mikołajskie, Jeziorak, Raduńskie,
  • morenowe np. Muritz w Niemczech, Mamry, Niegocin, 
  • wytopiskowe np. Śniardwy, Nidzkie
  • w kotłach eworsyjnych
  • sandrowe
  • górskie cyrkowe np. Czarny Staw Gąsienicowy, Wielki i Mały Staw
  • górskie morenowe np. Morskie Oko, Smerczyński Staw
 • osuwiskowe np. Jezioro Duszatyńskie w Bieszczadach, Jezioro Sareskie w Tadżykistanie, jezioro Tangjiashan w Chinach
 • krasowe np. na Polesiu Zachodnim
 • zakolowe/starorzecza np. Jezioro Czerniakowskie w Warszawie
 • deltowe - np. Jezioro Gorgowa w delcie Dunaju, Dąbie przy Odrze i Druzno przy Wiśle
 • przybrzeżne np. jezioro Hourtin-Carcans we Francji, jeziora nad Morzem Czarnym i Azowskim, 
 • reliktowe - byłe morze lub ocean np. Morze Kaspijskie jest reliktem Oceanu Tetydy, Balaton - Morza Panońskiego, Jezioro Nezyderskie, Jezioro Aralskie, 
 • eoliczne - powstałe w skutek deflacji, czyli wywiewania dna, aż została odkryta warstwa wodonośna np. Teke w Kazachstanie
 • bagienne
 • wydmowe - np. jezioro Czad
Tak zwane jeziora antropogeniczne nie są jeziorami z punktu widzenia definicji jeziora. Mają zwykle wiele funkcji - przeciwpożarową, retencyjną, komunalną, rekreacyjną, często energetyczną, przemysłową i rolniczą. Wyróżniamy wśród nich stawy, baseny kąpielowe i przeciwpożarowe, zalane wyrobiska i kopalnie oraz zbiorniki suche.Jezioro Czad - wydmowe (Google Maps)
Jezioro Czad - wydmowe (Google Maps)
Jezioro Czerniakowskie - zakolowe (Google Maps)
Jezioro Czerniakowskie - zakolowe (Google Maps)
Jezioro Siljan - kosmiczne (Google Maps)
Jezioro Siljan - kosmiczne (Google Maps)

Jezioro Kraterowe - wulkaniczne (Google Maps)
Jezioro Kraterowe - wulkaniczne (Google Maps)
Jezioro Śniardwy - polodowcowe (Google Maps)
Jezioro Śniardwy - polodowcowe (Google Maps)
Jeziora Łebsko i Sarbsko - przybrzeżne (Google Maps)
Jeziora Łebsko i Sarbsko - przybrzeżne (Google Maps)


Jeziora - podział ze względu na występowanie

Nie każde jezioro istnieje cały rok. Stąd też podział na:
 • jeziora stałe - występują cały rok
 • jeziora okresowe - występują przez część roku lub ich wielkość jest w znaczym stopniu zależna od pory roku np jezioro Czad
 • jeziora epizodyczne - występują nieregularnie, zwykle po ulewnych deszczach, szczególnie w strefie pustyń i półpustyń np. jezioro Eyre w Australii, jezioro Fitri w Czadzie
Najwięcej jezior występuje w strefie umiarkowanej i w dolinach rzecznych, a najmniej w strefie zwrotnikowej i podzwrotnikowej. 
Klimat, ale także życie organiczne, podłoże samego jeziora, jak i skały w zlewni, warunkują skład chemiczny wód. Dlatego wyróżniamy kolejny podział jezior:
 • słodkie - mają nie więcej niż 1 promil soli mineralnych
 • słonawe - mają od 1 do 20 promili soli
 • słone - mają powyżej 20 promili soli np. Morze Martwe 231 promili, Wielkie Jezioro Słone 270 promili, jezioro Gusgen na Kaukazie 368 promili.
Położenie geograficzne ma wpływ także na typy termiczne jezior:
 • ciepłe/tropikalne - temperatura przez cały rok jest wyższa niż +4 stopnie Celsjusza
 • umiarkowane - temperatura jest zależna od pory roku
 • zimne/polarne - temperatura przez cały rok jest niższa niż  +4 stopnie Celsjusza

Jeziora - podział ze względu na życie organiczne

W strefie umiarkowanej istnieją trzy typy jezior:

 • oligotroficzne - zimne, górskie jeziora, gdzie jest mało substancji odżywczych, a więc mało żyjątek
 • eutroficzne - ciepłe, zwykle płytkie zbiorniki. Mają dobrze natlenioną wodę i sporo soli mineralnych, co daje dobre warunki środowiskowe do produkcji biomasy, a w rezultacie często do zarastania jezior i powstawania torfowisk niskich.
 • dystroficzne - ciepłe, ale głębsze jeziora. Duże zakwaszenie i mało tlenu utrudniają rozwój życia organicznego. Powoli zarastają, tworząc torfowiska wysokie


Ciekawa książka Przemiany jezior i zbiorników wodnych  Adama Choińskiego dla zainteresowanych :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz