piątek, 8 kwietnia 2016

Rodzaje odwzorowań kartograficznych

Na globusie wszystkie równoleżniki i południki wyglądają tak jak powinny - kąty się zgadzają, odległości się zgadzają, wszystko się zgadza. Ale na wycieczkę zabieranie globusa jest mało poręczne :) I dlatego trzeba było wymyślić coś, żeby przenieść rysunek świata na płaską kartkę jak najbardziej wiernie, a jednocześnie bez zbędnych odstępów pomiędzy jej fragmentami.

Rodzaje odwzorowań podstawowe/klasyczne

Wyróżniamy 9 podstawowych rodzajów odwzorowań. Są one kombinacją rodzaju rzutowania i punktu rzutowania. Rodzaje rzutowań dzielą się na:

 • azymutalne/płaszczyznowe - czyli takie jakbyśmy przykładali kartkę papieru
 • stożkowe - nakrywamy globus stożkiem
 • walcowe - wkładamy globus do walca.
Punkty styku dzielimy na:
 • normalne/biegunowe - czyli patrząc od góry, od bieguna
 • poprzeczne/równikowe - czyli patrząc od strony równika
 • ukośne/horyzontalne.

odwzorowanie normalne poprzeczne ukośne
azymutalne
odwzorowania kartograficzne - azymutalne, stożkowe, walcowe

walcowe
stożkowe
Na czerwono zaznaczono punkty styku. Dla łatwiejszego zapamiętania - w położeniu normalnym punkt styku jest zawsze na pionowej osi obrotu.

I jak to wygląda na mapie:


azymutalna normalna
azymutalna normalna


stożkowa normalna
stożkowa normalna
walcowa normalna
walcowa normalna
Rodzaje odwzorowań według wierności i odkształceń

Innym podziałem już bardziej "dla ludzi" jest podział map według wierności, czyli tego co zostało zachowane z globusa a co zniekształcone.

Siatki wiernokątne zachowują kąty (czyli wszędzie jest kąt prosty), ale pola powierzchni czy odległości są zdeformowane np. walcowata Merkatora albo Gaussa-Krugera. Używane są w nawigacji i wojsku, przedstawieniach stref czasowych.

Siatki wiernopowierzchniowe są idealne do przedstawienia realnych kształtów terenu, ale odległości i kąty nie są już perfekcyjne np. azymutalna Lamberta. Najczęściej spotyka się je w szkole, ale także w rolnictwie i leśnictwie.

Siatki wiernoodległościowe trzymają odległości między punktami, ale zniekształcają pola powierzchni i kąty np. azymutalna. Przydatne w radiolokacji.

Rodzaje odwzorowań pośrednie/pseudoklasyczne oraz niesklasyfikowane

Żadna z wyżej wymienionych odwzorowań nie jest idealna. Dlatego tworzy się siatki pośrednie, które posiadają każde ze zniekształceń, ale w mniejszym możliwym stopniu. Najczęściej wykorzystywane dla przedstawienia całej planety.
Najczęściej spotykane pseudoklasyczne:

 • pseudowalcowa równopolowa Eckerta
 • pseudowalcowe równopolowe Mollweidego
 • Oswalda Winkela
oraz niesklasyfikowane:
 • czterościenna Bartholomewa
 • gwiaździsta Petermanna
 • Oswalda Winkela

I wizualizacje:
Odwzorowanie Mollweidego pseudowalcowe równopolowe By Lars H. Rohwedder (UserRokerHRO) - Praca własna, CC BY-SA 3.0, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=1018414
Odwzorowanie Mollweidego pseudowalcowe równopolowe
By Lars H. Rohwedder (UserRokerHRO) - Praca własna, CC BY-SA 3.0, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=1018414
Odwzorowanie Merkatora walcowe wiernokątne Von Lars H. Rohwedder (User:RokerHRO) - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1073724
Odwzorowanie Merkatora walcowe wiernokątne
Von Lars H. Rohwedder (User:RokerHRO) - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1073724

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz