niedziela, 13 marca 2016

Piętra roślinności w górach

Piętra roślinności w górach to sprawa w miarę oczywista dla każdego - regle, hale, turnie. Jednak warto przyjrzeć się bliżej tym piętrom, a także różnicom w poszczególnych pasmach.


Piętra roślinności w górach schemat


Ogólny podział pięter:

  • podgórze
  • regiel dolny
  • regiel górny
górna granica lasu
  • kosodrzewina/piętro subalpejskie
  • hale/piętro alpejskie
  • turnie/piętro subniwalne
granica wiecznego śniegu
  • skały i wieczne śniegi/piętro niwalne


Podgórze jest obecnie w głównej mierze wykorzystywane przez człowieka, więc trudno mówić tutaj o typowej roślinności. Niemniej jednak kiedyś rosły tutaj lasy liściaste.
W Andach piętro to nazywane jest tierra caliente* i rośnie tam dżungla równikowa. 


W piętrze regla dolnego jest klimat umiarkowany chłodny i rośnie las mieszany lub liściasty. Występują gleby brunatne górskie. Choć okres wegetacyjny nie jest jeszcze optymalny, średnie temperatury są już dodatnie. W Ameryce Południowej w tierra templada* spotkać można las równikowy, ale także gatunki iglaste.

Regiel górny to głównie roślinność iglasta, w Polsce głównie świerk. Panuje tutaj klimat chłodny. W Andach w piętrze tierra fria* jet już naprawdę zimno jak na tropiki, ale nadal "na plusie" - rośnie las wysokogórski.

Kosodrzewina lub olcha zielona występują tylko w piętrze subalpejskim w Europie Środkowej. W Himalajach i Alpach w tej sferze rośnie różanecznik. Dość zwarta sieć roślin chroni glebę przed erozją oraz zatrzymuje mniejsze osuwiska i lawiny z wyższych pięter.

Parano i puma to występujące w Ameryce Południowej skrzyżowanie piętra kosówki i hal. Występuje tam roślinność trawiasta, krzewy i krzewinki, w przypadku pumy sucho- i słonolubna.

Hale, czyli murawy i łąki wysokogórskie rosnące w klimacie umiarkowanym zimnym. Zdarzają się rośliny jednoroczne. Często występują osuwiska i lawiny. 

Turnie to kraina skał. Z roślinności występują mchy, porosty i niektóre gatunki wieloletnich kwiatów na skrawkach gleby. Silna erozja wiatrowa, niskie temperatury. W Andach nazwiemy to piętro tierra helada*

Skały i wieczne śniegi, czyli brak jakiekolwiek roślinności, całoroczny śnieg i skały. W Ameryce Południowej nosi miano tierra nevada*.


Porównanie wysokości pięter roślinnych w różnych pasmach górskich, wysokości podane nad poziomem morza:
Piętra
Tatry
Karkonosze
Andy
Himalaje
Alpy
Kaukaz
Podgórze
pon. 650
pon. 500
pon.600
pon.1000
pon. 800
pon. 2000
Regiel dolny
650-1200
500-1000
600-2000
1000-2000
800-1000
2000-2600
Regiel górny
1200-1500
1000-1250/1300
2200-3200
2000-3700
1000-1500
2600-3000
Kosodrzewina
1500-1800
1250/1300-1450
3200-4000
3700-4200
1500-2200
3000-3500
Hale
1800-2300
1450-1603
3200-4000
4200-5000
2200-3100
3500-4300
Turnie
pow. 2300

pow. 4000
pow.5000
pow.3100
pow. 4300


piętra roślinności w górach
Poglądowy schemat poszczególnych pasm górskich i pięter roślinności, skala  zachowana w przybliżeniu

*podział wg Humbolta


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz